Tamamlanan ve Devam Eden Çalışmalar

ORMANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VE DESTEKLENEN ÇALIŞMALAR

 

 1. ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
  1. Tamamlanan Çalışmalar
 • Crataegus orientalis (Pallas. Ex.Bieb ) ve Crataegus pontica (K. Koch.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Ekim Zamanının ve Bazı Önişlemlerin Etkilerinin Araştırılması, AÇÜ-BAP, Kapsamlı Araştırma Projesi, Proje No: 2015-F10.02.02, 2017
 • Saklama sıcaklığının Doğu Alıcı (Crataegus pontica (C. Koch)) tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisi, AÇÜ-BAP, Kapsamlı Araştırma Projesi, No. 2016-F10.02.10, 2018.
 • Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler, Merkez ve Yusufeli Yerleşkelerinde Çevre Düzenlemesi, İŞKUR TYÇP, 2014.
 • Artvin Çoruh Üniversitesinde proje döngüsü yönetimi, DOKA, 2013.
  1. Devam Eden Çalışmalar

 

 1. ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN DESTEKLENEN ÇALIŞMALAR
  1. Tamamlanan Çalışmalar
   1. Lisans Üstü Tezler
 • Ferhat YILDIRIM, 2018. Crataegus Monogyna (Pallas Ex. Bieb) (Kırmızı Alıç) ve Crataegus pontica (K. Koch) (Doğu Karadeniz Alıcı) Tohumlarının Çimlenme Özelliklerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi
 • Ali BABA, 2017. Crataegus Orientalis (Pallas Ex. Bieb) (Doğu Alıcı) ve Crataegus pontica (K.Koch.) (Doğu Karadeniz Alıcı)Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Katlama, Küllü Suda Bekletme ve Sülfürik Asitte Zedeleme Ön İşlemlerinin Etkilerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi
 • Bahtiyar KÖSE, 2015. “Farklı Oranlardaki Ahır Gübresi ve Çay Posası Uygulamalarının Sedimentlerin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi
 • Asım ÖZKAN, 2016. Gri Kabuklu ve Kırmızı Kabuklu Doğu Ladini Fideciklerinin Morfolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi
 • Erhan UZUN, 2016. Tohum Büyüklüğü ve Bazı Önişlemlerin Suman (Rhus coriaria L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi
 • Deniz NUH, 20156. Sandal (Arbutus andrachne L.) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etki Eden Bazı Yöntemler, Yüksek Lisans Tezi.
   1. Projeler
 • Kapari Ormanın yâri, Coca-Cola Hayata Artı Vakfı, 2013.
 • Artvin'in Bitki Müzesi Projesi, DOKA, 2012
   1. Diğer (Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Ait Desteklenen Çalışmalar)
 • Çelikle Dut Fidanı üretimi, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, 2015.
 • Çelikle Zeytin Fidanı üretimi. Tarım İl Müdürlüğü, 2015
 • Çelikle Butko zeytin fidanı üretimi, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, 2016.
 • Organik Yol Projesi, AYEKDER, 2017
 • Organik Yol Projesi, Tamamlama Çalışmaları, AYEKDER, 2018.
 1. Devam Eden Çalışmalar
   1. Lisans Üstü Tezler
 • Güven BÜYÜK, “Crataegus microphylla K.Koch, Crataegus oriantalis Pallas ex M. Bieb ve Crataegus azarolus var. pontica (K.Koch) K.I.Chr. Türlerinin Tohum ve Çelik İle Üretiminin Yapılması, Doktora Tezi
 • Murat Sabri SADIKLAR, Çinko ve Kuraklık Streslerine Maruz Kalan Quercus petraea Fidanlarındaki Değişimlerin Araştırılması, Doktora Tezi
 • Mustafa AYBAR, Ağır Metal İyonlarıyla Kirlenmiş Maden Yatağı ve Yakın Çevresindeki Toprakların Fitoremediasyon Yöntemiyle Giderilmesinin Araştırılması, Doktora Tezi
 • Recep POLAT, Hünnap (Ziziphus jujuba) Türünün Fidan Üretim Tekniklerinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi
 • Asiye SÜRMELİ, Orijin, tohum büyüklüğü ve kap boyutunun Peruka çalısı fidanlarının morfolojik özellikleri üzerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi
 • Diren GÜVEN, Orijin farklılıklarına göre Ateş Dikeni (Pyracantha coccinea) tohumlarının çimlenme ve fidanlarının morfolojik özelliklerinin belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi
 • Sezer KESKİN, Farklı kap boyutunun Doğu Kayını (Fagus orientalis) fidanlarının gelişimi üzerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi
 • Yeliz ÇATAK, Ihlamur (Tilia tomentosa) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Bazı Önişlemlerin Etkisinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi
   1. Projeler
 • Dronla Tohum Ekimi, Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği “Ecording” girişim grubu; proje kapsamda kuruluş tarafından gerçekleştirilen dikim ve dronla tohum ekimi çalışmalarına fidan ve tohum materyalinin sağlanması suretiyle destek olunmaktadır.
   1. Protokoller
 • Artvin Orman Bölge Müdürlüğü İle Artvin Çoruh Üniversitesi Arasında Fidanlık Ve Sera Kullanımı İşbirliğine Dair Protokol (2016-2019)