Araştırma Serası ve Fidanlığı İşleyiş Yönergesinin Kabulü

26 Haziran 2020, Cuma 49

Araştırma Merkez Yönetim kurulunun  26.06.2020 tarih ve 2020/1-1 sayılı kararıyla merkezimiz sorumluluğunda bulunan Fidanlık ve sera alanının kullanımına ilişkin olarak "Araştırma Serası ve Fidanlığı İşleyiş Yönergesi" kabul edilmiştir. Kabul edilen Yönerge hükümleri doğrultusunda Araştırma merkezimiz bünyesindeakademik çalışma ve projelerin gerçekleştirilmesine destek verilmeye devam edilecektir.