Fidanlık ve Araştırma Serası Kullanım Talepleri Hakkında

03 Temmuz 2018, Salı 511

Araştırma merkezimizin sorumluluğunda bulunan fidanlık ve araştırma serasının, bilimsel araştırma projeleri ve  lisans üstü tezler ile kamu kurumlarının  ve sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirmek istediği çalışma veya projeler için kullanılması imkanı tanınmaktadır. Kullanım taleplerinin "Formlar" kısmında yer alan Fidanlık ve Araştırma Serası Kullanım Talep Formunu  ıslak imzalı olarak merkez müdürlüğümüze iletmeleri gerekmektedir.