Fidanlık ve Sera

Fidanlık

Üniversitemiz bünyesinde Orman Fakültesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan bir işbirliği protokolü çerçevesinde ortaklaşa kullanılan fidanlık modernize edilerek ve tam donanımlı bir araştırma serası da eklenerek yerleşke içerisinde 2011 yılı sonbaharında kurulmuştur. Yeni kurulan bu fidanlık ve seraların daha verimli bir şekilde kullanılması, özellikle araştırma serasının kullanımının araştırma amaçlı planlaması ve koordinasyonu, Orman Fakültesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sağlanmaktadır.

 

 

Araştırma Serası

 

 

Üniversitemiz tarafından araştırma merkezimizin sorumluluğunda bulunan fidanlık ve araştırma serası bilimsel araştırma projeleri ve lisans - lisans üstü tezler ile kamu kurumlarının  ve sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirmek istediği çalışma veya projeler için kullanılması imkanı tanınmaktadır. Kullanım taleplerinin "Formlar" kısmında yer alan Fidanlık ve Araştırma Serası Kullanım Talep Formunu  ıslak imzalı olarak merkez müdürlüğümüze iletmeleri gerekmektedir.