Tanıtım

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

ORMANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

Artvin Çoruh Üniversitesinin Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasına yönelik teklifi Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 16.02.2011 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 01.04.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Merkezin amaçları ve faaliyetleri arasında;

 

  • Türkiye’de ormancılık için gerek duyulan araştırmalar yapmak,

  • Yapılacak akademik çalışmalara araştırma olanakları sağlamak,

  • Ormancılık konusunda çalışan kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak ve bu sektörün sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

  • Disiplinler arası araştırma projeleri geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılmasına koordinatörlük yapmak,

  • Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak,

  • Araştırmacıların araştırma yapmalarına dönük engellerin kaldırılmasına ve araştırmaların hızla yapılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

  • Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek ve öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve olanaklar sağlamak,

  • Merkezin çalışma alanına giren konularda her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak sayılabilir.